Over mij

Maarten Groenendijk

Mijn naam is Maarten Groenendijk (1975), ik ben eigenaar van het adviesbureau Green Archaeology. Ik heb ruim 17 jaar ervaring als stadsarcheoloog van Gouda, aangevuld met een grote expertise op het gebied van archeologieduurzaam bouwen (inclusief een in 2021 afgerond promotieonderzoek naar verstoring en informatieverlies door heipalen). Daarnaast beschik ik over een zeer pragmatische insteek, ook als het om archeologie gaat: archeologie is belangrijk en moet op de juiste manier worden onderzocht, maar niet álles is waardevol, en niet álles hoeft onderzocht te worden. Beargumenteerd keuzes maken is daarbij noodzakelijk, en dat is iets wat ik op basis van mijn ervaring goed beheers.

Ik ben dus bij uitstek de geschikte persoon om u te adviseren bij complexe archeologische projecten, met name in historische binnensteden maar ook daarbuiten. Mijn missie met Green Archaeology is daarbij het bieden van een volwaardige maatwerkoplossing die zowel recht doet aan het archeologisch belang als aan uw belangen als opdrachtgever. Het resultaat: een vloeiend, beheersbaar archeologisch proces dat gebaseerd is op inhoudelijk onderbouwde, transparante keuzes: wat doen we wel en wat doen we niet?