Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte

 

dr. M.J. (Maarten) Groenendijk

Tel.nr: +31 (0)6 144 609 75

Email: info@greenarchaeology.nl

Privacyverklaring

Mijn gegevens:

Ik sta met archeologisch adviesbureau Green Archaeology ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel onder KVK-nummer: 76826856

Bij de Belastingdienst is mijn BTW-nummer: NL003117770B12

U kunt mij bereiken via +31 6 14460975 of via info@greenarchaeology.nl

Uw gegevens & uw privacy:

Green Archaeology, gevestigd aan de Jupiterstraat 40 te Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Green Archaeology heeft geen Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Bij vragen en/of klachten, kan contact met mij opgenomen worden via de bovenstaande contactgegevens.

Verwerken persoonsgegevens:

Green Archaeology verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik kan verwerken, afhankelijk van mijn dienstverlening:

 •     Bedrijfsnaam
 •     Afdeling
 •     Voor- en achternaam
 •     Functie
 •     Adresgegevens
 •     Telefoonnummer
 •     E-mailadres
 •     Webadres
 •     IP-adres
 •     IBAN
 •     BIC / Swift
 •     BTW-nummer

Verwerken bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Green Archaeology verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens:

Green Archaeology verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •     Het afhandelen van uw opdracht
 •     Het afhandelen van de betaling
 •     Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 •     Om diensten bij u af te leveren
 •     Om mijn rapportages te kunnen verzenden

Green Archaeology verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Bewaren persoonsgegevens:

Green Archaeology bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld. Voor bedrijfsmatige documenten bestaat een wettelijke minimale bewaartermijn van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Green Archaeology verstrekt uw gegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken:

Green Archaeology gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging persoonsgegevens:

Green Archaeology neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op +31 6 14460975 of via info@greenarchaeology.nl.

Wijziging van het privacybeleid:

Green Archaeology behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Green Archaeology wil u er tot slot op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 januari 2022.