Green Archaeology: expert in archeologie­duurzaam maatwerk

Welkom bij Green Archaeology. Wilt u kwalitatief archeologisch onderzoek en tegelijkertijd ook een financieel- en planningstechnisch beheersbaar project? Dan bent u bij mij aan het juiste adres!

Mijn missie met Green Archaeology is het vinden van een maatwerkoplossing die zowel recht doet aan de belangen van de opdrachtgever als aan de in de bodem aanwezige archeologische waarden. Ik sta daarbij expliciet voor volwaardig maatwerk: gedegen archeologisch onderzoek dat tegelijkertijd recht doet aan de belangen van de opdrachtgever (geen onredelijk onderzoek, beheersbaar proces, afgebakende financiële component) en aan maatschappelijke wensen. 

Keuzes maken is daarbij cruciaal: mijn mening is dat zeker niet alle archeologische resten opgegraven of onderzocht hoeven te worden, mits daar een transparante, inhoudelijk onderbouwde keuze aan ten grondslag ligt die ook recht doet aan die archeologische waarden. Ik help u zoeken naar een middenweg waar zowel de archeoloog als de opdrachtgever goed mee kunnen leven.

Door over een vindplaats heen te bouwen en gelijktijdig de archeologische resten onder het bouwplan duurzaam in situ te bewaren, kunt u veel geld besparen, zonder dat dit ten koste gaat van de aanwezige archeologische waarden.

 

da14259
Een wetenschappelijk onderbouwde beleidskaart voor archeologieduurzaam bouwen, als kaartlaag in de bestaande archeologische beleidskaart, zorgt in een vroeg stadium voor duidelijkheid, zowel voor projectontwikkelaars als voor overheden.
Archeologische Basiskaart - beleidskaart

Professionele assistentie op specifieke onderdelen of van begin tot eind, op basis van volwaardig maatwerk, zorgt ervoor dat archeologisch onderzoek een voorspelbaar, beheersbaar en waardevol onderdeel wordt van uw project.